Bogballe

Raspodjeljivači

Zatražite ponudu i detaljne informacije o Bogballe proizvodima

Bogballe

Bogballe, Danska, u svojem proizvodnom programu ima raspodjeljivače gnojiva. Dvije osnovne serije raspodjeljivača su L i M pri čemu obje serije mogu biti opremljene vagom za ravnomjerniju raspodjelu gnojiva. Dodatnim opremanjem s podvozjem nošeni raspodjeljivač postaje vučeni što istovremeno omogućuje rad s manjim traktorom. Bogballe tehnika raspodjele gnojiva karakterizirana je rotacijom centrifugalnim diskovima.

Princip rada

Četverostruko prekrivanje
Za vrijeme aplikacije u polju diskovi rotiraju jedan prema drugome. Svaki disk osigurava uzorak prekrivanja od 180 stupnjeva i na taj način osigurava potpuno četverostruko preklapanje. Za vrijeme raspodjele na rubovima polja diskovi rotiraju jedan od drugoga. Tada svaki disk vrši raspodjelu gnojiva za svoju stranu. Potrebna je samo promjena smjera diskova da bi se rad raspodjeljivača promjenio od rada u polju do rada na rubovima parcela.

Ovo četverostruko prekrivanje može se postići jedino sa sistemom raspodjeljivanja “In-Centre“ i osigurava optimalnu preciznost s minimalnim podešavanjima i tolerancijama u promjenama na kosinama, pojavi vjetra itd.
Raspodjeljivanje u centar
Precizno – normalno – raspodjeljivanje postiže se okretanje diskova u smjeru jedan prema drugome – u centar. Tako se postiže 4-struko prekrivanje gnojiva na površini koju tretiramo. Svaki kvadratni metar se prekriva više puta i tako daje ekstremno dobru distribuciju gnojiva. Podešavanje za raspodjeljivanje u centar vrši se jednostavno uz korištenje tablica.Prebacivanje iz raspodjeljivanja “u centar” prema “od centra” postiže se na više načina:
– upravljačkom jedinicoom Calibrator Zurf ili Calibrator Icon
– upravljačkom jedinicom TrendCon
– uz pomoć sajle
– ručno.

Raspodjeljivanje od centra
Raspodjeljivanje “od centra” vrši se promjenom smjera vrtnje diskova i pri tome tehika raspodjeljivanja radu u skladu s principom raspodjeljivanja obrnutim od normalnog. To znači da se zadnja strane lopatica koristi i tako se postiže točno raspodjeljivanje.

Kod ovog sistema raspodjeljivanja (do granice parcele) desni disk baca punu količinu gnojiva do ruba budući da lijevi disk vrši prekrivanje kao i kod normalnog raspodjeljivanja. Kada vršimo raspodjeljivanje od ruba parcele desni disk je zatvoren.
Prebacivanje iz raspodjeljivanja “od centra” prema “u centar” postiže se na više načina:
– upravljačkom jedinicom Calibrator Zurf ili Calibrator Icon
– upravljačkom jedinicom TrendCon
– uz pomoć sajle ili ručno.
Nošeni raspodjeljivači
bogballe_noseni_raspodjeljivac_l_serija

Bogballe L serija nošeni raspodjeljivači

bogballe_noseni_raspodjeljivac_m_serija

Bogballe M serija nošeni raspodjeljivači

Vučeni raspodjeljivači
bogballe_vuceni_raspodjeljivac_m3trail

Bogballe vučeni raspodjeljivači

Komunalni program
bogballe_komunalni_program

Bogballe komunalni program

Dodatna oprema
bogballe_dodatna_oprema_naslovnica

Bogballe dodatna oprema