Kalibracija gnojiva

Kalibracija gnojiva

Uz pomoć opreme za testiranje, i to D-indikatora i F-indikatora moguće je odrediti veličinu zrnaca kao i njihovu tvrdoću. Podatak o specifičnoj gustoći gnojiva dobiva se od strane proizvođača.
D-indikator / Određivanje veličine zrna gnojiva:
– napunite indikator oblika kvadra u dio koji je označen oznakom D> 4,75 mm
– protresite D-indikator u trajanju od 30 sekundi
– očitajte postotak pojedinih frankcija gnojiva.
F-indikator / Tvrdoća gnojiva:
– nasumice izaberite 10 zrnaca gnojiva
Tvrdoća gnojiva mjeri se pritiskom zrna uz pomoć F indikatora sve dok ne smrvi. Tada očitajte vrijednost na indikatoru. Ponovite postupak s izabranim zrnima gnojiva.
Na kraju odredite srednju vrijednost tvrdoće zrna gnojiva.
Uz pomoć alata na stranicama www.bogballe.com odredite tablicu za pojedino gnojivo.
Precizne upute za izbor tablice preuzmite u datoteci Izrada tablica gnojiva (PDF 0,5 MB)