iMetos

Pessl Instruments

Pessl Instruments, Austrija, proizvođač agrometeoroloških stanica. Stanice prate, memoriraju i nakon toga direktno šalju podatke na portal proizvođača. Postoji mogućnost slanja podataka putem radio veze, GSM veze ili putem infracrvenog porta. Uz pomoć navedene opreme postoji mogućnost nadzora i upravljanja sustava za navodnjavanje.

iMetos
Meteorološka stanica
 • najnovija generacija meteoroloških stanica daje veliku pouzdanost u radu
 • praćenje osnovnih meteoroloških veličina, a uz pomoć software na web portalu dobija se prognoza pojave bolesti u voćnjacima, vinogradima, odnosno na ratarskim kulturama
 • stanica se napaja energijom preko solarnog panela ili baterija
 • prebacivanja podataka odvija se potpuno automatski pomoću GPRS veze što omogućava da korisnik uvijek ima trenutne podatke za svoju stanicu što
 • istovremeno znači da nije potrebno podatke preuzimati pomoću modemskog pristupa
 • svi podaci nalaze se na web portalu www.fieldclimate.com dok je pristup podacima pomoću ključne riječi i lozinke
 • pristup podacima moguć je s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu te na taj način korisnik nije vezan za svoje računalo
 • najčešće korišteni osjetnici su osjetnici temperature, relativne vlažnosti, sunčeve radijacije, padalina, brzine i smjera vjetra, senzori vlažnosti lista i senzori vlage u tlu
 • pomoćni programi za navodnjavanje, alarmi za mraz

Ovisno o potrebama postoji nekoliko osnovnih modela:

 • iMETOS rain – stanica koja mjeri samo količinu padalina,
 • iMETOS frost – praćenje trenutka zaleđivanja vode,
 • iMETOS ag – koriste se za prognozu bolesti u poljoprivredi,
 • iMETOS sm – prati stanje vlažnosti tla,
 • iMETOS zt – prati stanje kvalitete zraka u svinjogojstvu kao i ponašanje životinja