Ag leader antene


Ag leader antene

GPS 6000

Radi tako da pronalazi 4 ili više satelita te koristi njihovu informaciju za dobivanje pozicije točnosti 2-3 metra. Pošto postoji greška pri obradi GPS podataka, GPS 6000 također prati diferencijalno ispravljanje i koristi ga da dobije točnost pozicije na 20-30 cm od prolaza do prolaza.

Kako radi?
Kada je GPS 6000 ispravno postavljen na neko vozilo, satelit šalje kodiranu informaciju anteni u specijalnoj frekvenciji koja omogućuje prijemniku da izračuna udaljenost do svakog satelita. GPS je u stvari vremenski sustav. Udaljenosti se izračunavaju mjerenjem koliko treba GPS signalu da dođe do GPS antene. GPS prijamnik koristi složeni algoritam za sjedinjivanje satelitskih lokacija i udaljenosti do svakog satelita da bi izračunao geografski položaj. Korištenjem bilo koja 4 ili više signala satelita omogućuje prijamniku stvaranje trodimenzionalnih koordinata.

GPS 6500

  • za veću preciznost
  • potrebna korekcija s bazne stanice ili uz korištenje NTRIP mreže
  • preciznost koja se dobiva iznosi 2-5 cm
  • Integrirani s magnetom i pločom za montiranje