Ag Leader SMS software


Ag Leader SMS software

SMS (BASIC) ADVANCE

SMS (Basic) Advance je software razvijen za prikupljanje, obradu te izradu novih mapa koje koristimo u preciznoj poljoprivredi uz upotrebu Ag Leader hardverskih komponenti. Pomoću tog programa možemo izraditi mape prema kemijskoj analizi tla za varijabilno bacanje mineralnog gnojiva, možemo pratiti rad pojedinih Ag Leader sustava na terenu te isto tako pregledavati i ispisivati izvješća o pojedinom polju na kojem su izvršene neke radnje kroz godinu.

Također možemo izraditi predloške linija za upravljanje te ih kasnije USB-om lako prebacimo na monitor.


AgFiniti

Novi modeli monitora InCommand800 i InCommand1200 posjeduju ugrađeni Wi-Fi adapter pomoću kojega se podaci mogu sinhronizirati na „cloud“ pripremljen za tu namjenu. Pristup podacima moguć je kasnije putem zaporke i ključne riječi. Pri tome se automatski generiraju mape koje se pomoću programa AgFiniti mogu pregledavati s bilo kojeg uređaja koje ima pristup pomoću ključnih riječi. Podaci s nekih drugih monitora ili opreme za preciznu poljoprivredu mogu se također sinhronizirati na AgFiniti pomoću programa SMS.
Posebna pogodnost za velike poljoprivredne sustave je da se podaci s mobilne AgFiniti aplikacije na dlanovniku iPad sinhroniziraju bezžično s monitorima InCommand kao i s odgovarajućim AgFiniti portalom. Podaci se spremaju lokalno na mobilnu aplikaciju AgFiniti i mogu se pratiti kada se objedine s različitih polja. To znači da prolaskom traktora i monitora InCommand pored wi-fi mreže podaci prenose na AgFiniti portal, a rukovoditelj kasnije može sve podatke o dnevnim obrađenim površinama vidjeti na svojem dlanovniku iPad. Time u realnom vremenu odgovorna osoba posjeduje informacije za donošenje novih poslovnih odluka.