Hardi centrifugalni ventilator nošeni


Hardi centrifugalni ventilator nošeni

Opis


Hardi centrifugalni ventilator nošeni

Nošeni atomizer
  • rezervoar 400, 600, 1000 ili 1200 litara, otporan na UV zrake
  • radna širina od 1,2 – 3,7 metara
  • prskanje jednog ili dva reda u jednom prohodu
  • centrifugalni ventilator kapaciteta zraka 11.000 – 19.000 m3/h
  • različite varijante regulatora, ručni ili električni
  • centrigalna spojka
  • mješač praškastog zaštitnog sredstva
  • Miješanje u rezervoaru uz pomoć Venturi mješača
  • višestruka filtracija – usisni i tlačni filter
  • membranska pumpa podmazivana mašću, a ne uljem
  • rezervoar čiste vode za pranje glavnog rezervoara
  • rezervoar čiste vode za pranje ruku
  •  miješanje u glavnom rezervoaru
  • mogućnost ugradnje dodatne opreme: rezervoar čiste vode za pranje atomizera nakon završenog prskanja, električni regulator, dvostruki nosač dizni, tlačni redni filteri, sistem za punjenje rezervoara, kompjutersko upravljanje radom

Link na file Zenit_vocarstvo.pdf

Povezani uređaji