Hardi NV-NK


Hardi NV-NK

Opis


Hardi NV-NK

  • volumen najmanjih nošenih prskalica od 200 – 800 litara
  • raspon grana od 6 – 12 metara
  • pumpe kapaciteta od 16 – 114 l/min
  • grane prskalica sa ili bez trapezne suspenzije, model SB i MB
  • ručno otvaranje i otvaranje grana, mogućnost ručnog podizanja visine grana
  • regulator s tlačnim filterom
  • konstantna hektolitarska doza bez obzira na brzinu kretanja traktora ili na broj otvorenih ventila sekcija
  • nosač dizne s protukapnim ventilom
  • ugrađen mješač za kemikalije u rezervoaru
  • mogućnost ugradnje dodatne opreme: rezervoar čiste vode, rezervoar za punjenje kemikalija, samočisteći filter, daljinsko upravljanje regulatorom iz traktora, trostruki nosač dizni SNAP-FIT TRIPLET

Link na file NK_2016.pdf

Povezani uređaji