Hardi Ranger


Hardi Ranger

Opis


Hardi Ranger

 • rezervoar 2500 litara
 • različite varijante grane radne širine od 16 – 21 metar
 • samoprateće ili ravno rudo
 • upravljačka jedinica HC5500
 • elektroregulator pritiska
 • šesteromembranska pumpa za tekućinu podmazivana mašću
 • višestruka filtracija – usisni, tlačni, redni filteri, filteri na diznama
 • podizanje grana pomoću dva klipa hidraulike
 • sistem ovjesa preko trapeza nošenog na opruga s ubraživačem udaraca
 • mogućnost širenja tragova kotača od 150 – 200 cm
 • kotači 11,2 x 38″
 • trostruki nosač dizni
 • rezervoar za punjenje kemikalija Turbo Filler
 • rezervoar čiste vode za pranje glavnog rezerovara s diznama za ispiranje
 • rezervoar čiste vode za pranje ruku
 • svjetla za cestovni promet
 • sistem za punjenje rezervoara iz vanjskog rezervoara
 • sistem protiv lomljenja grana

Više informacija na www.hardi-ranger.com

Link na file Ranger_2016.pdf

Povezani uređaji