Na poljoprivrednim površinama u okolici Nove Gradiške, gdje je sastav tla izuzetno težak za polaganja cijevi, postavili smo novih 1300 metara cijevi za odvodnju suvišne vode.

Od svih dosadašnjih tala, okolica Garešnice, Beketinaca i Nove Gradiške, ovo je tlo koje je bilo najteže za rad. Traktor John Deere, snage 250 KS, vukao je plug za polaganje cijevi. Zbog kiše koja je padala dan ranije prvim prohodom bez cijevi spuštali smo se na dubinu 60-tak cm. U drugom prohodu polagali smo cijevi i osiguravali dubinu polaganja od cca 80-90 cm na samom kanalu, a 60-tak cm na kraju cijevi.
Sada još samo trebamo pričekati vodu u kanalu.

Vijest_dreniranje_NG