Zračna potpora

HARDI TWIN SISTEM zračne potpore – jedinstveni sistem prskanja uz pomoć zračne potpore.

Pomoću njega se postižu uštede u potrošnji kemikalija, veći je radni učinak prskalice, a depozit sredstava za zaštitu je znatno bolji na biljkama. Zakretanje mlaza zračne struje i dizni kao i regulacija brzina istrujavanja zraka moguće je raditi u toku vožnje. Navedene karakteristike su značajne da bi se poboljšao depozit i smanjio gubitak odnošenjem, tzv. drift. Ovisno o tome da li je prskalica nošena ili vučena imamo različitu mogućnost zakretanja mlaza zračne struje. Kod nošenih prskalica zakretanje je ±18 stupnjeva dok kod vučenih prskalica to zakretanje iznosi prema naprijed 40 stupnjeva, a prema unazad 30 stupnjeva. Brzina strujanja zraka dostiže 30 m/s.

Na prvoj slici možete vidjeti proces prskanja na konvencionalni način dok se na drugoj slici može vidjeti kako izgleda proces prskanja uz korištenje zračne potpore.
Twin sistem zračne potpore kakav se danas ugrađuje na prskalice je već treća generacija ovog sistema. Iz preko 20-godišnjeg iskustva farmera cijelog svijeta dobiveni su odgovori da Twin prskalice imaju, odnosno postižu:
  • veći kapacitet uslijed manje potrošnje vode koja se smanjuje 100% ili možda čak u nekim slučajevima i više
  • prosječnu uštedu u kemikalijama 16% u odnosu na konvencionalno prskanje
  • veću slobodu prskanja pri čemu brzina vjetra koji ometa proces prskanja može biti do 8 m/s (kod konvencionalnih prskalica granična brzina vjetra kod kojeg bi se proces prskanja trebao zaustaviti iznosi 4 m/s)
  • manji gubitak odnošenja kapljica, a time i veći depozit zaštitnog sredstva na biljkama

Više o zračnoj potpori možete pročitati u uputstvu pod nazivom Twin ukratko.pdf, a za one koji žele saznati sve karakteristke Twin zračne potpore predlažemo da zatraže prospekt Twin činjenice.

Izračunajte svoju uštedu u kemikalijama ili uštedu u vremenu na www.hardi-twin.com

Link na file Twin činjenice HR.