Hardi Master Twin Stream


Hardi Master Twin Stream

Opis


Hardi Master Twin Stream

 • rezervoar 800, 1000, 1200, 1500 ili 1800 litara
 • grane radne širine 12 ili 15 metara
 • upravljačka jedinica HC5500 ili HC8600
 • sistem zračne potpore Twin Force omogućava prskanje u otežanim uvjetima kod pojave vjetra, mogućnost smanjenja zaštitnih sredstava (kemikalija), bolja pokrivenost biljaka, manja potrošnja vode, veći kapacitet prskanja, a sve sa sitnim kapima – detalji na hardi-twin.com
 • elektroregulator pritiska
 • šesteromembranska pumpa za tekućinu podmazivana mašću
 • višestruka filtracija – usisni, tlačni, redni filteri, filteri na diznama
 • brzi priključak za kopčanje na traktor
 • trostruki nosač dizni
 • rezervoar za punjenje kemikalija Turbo Filler
 • rezervoar čiste vode za pranje glavnog rezerovara s diznama za ispiranje
 • rezervoar čiste vode za pranje ruku
 • svjetla za cestovni promet
 • sistem za punjenje rezervoara iz vanjskog rezervoara
 • sistem protiv lomljenja grana

Više informacija na www.hardi-master.com, www.hardi-twin.com
Link na file Master_2016.pdf

Povezani uređaji